FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

9 år

Ida Lun­dal, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Ida Lun­dal, som blir 9 år man­dag 22. mai. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen din. Vi gle­der oss til å fei­re sam­men med deg. Klem­mer fra store­bror Fred­rik, lille­bror Mat­hias, mam­ma og pap­pa.

6 år

May Kjørsle­vik, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for den bli­de og om­tenk­som­me jen­ta vår May som fyl­ler 6 år i dag! Ti­den flyr, og tenk nå er det snart skole­start! Vi er alle sam­men vel­dig gla­de i deg! Stor klem fra Ada, Ine, mam­ma & pap­pa

4 år

Linneah Witzøe, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 4 år man­dag den 22. mai. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

2 år

Mat­hias Dønne­stad Nils­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for go'gut­ten vår som fyl­ler 2 år i dag! Du er litt av et sjarm­troll og sprer så mye gle­de og lat­ter rundt deg. Vi dig­ger deg! Man­ge gode klem­mer fra Jo­nas, pap­pa og mam­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.