25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22. MAI 1992

●● Ha­rald Syn­nes of­fent­lig­gjor­de i går at han bry­ter med K Kris­te­lig Folke­par­ti i pro­test mot par­ti­ets lin­je i Eøs-spørs­må­let. Syn­nes ut­ta­ler til Fæd Fædre­lands­ven­nen at han fra nå av øns­ker å stå fritt i sitt ar­beid mot norsk Ef-med­lem­skap. Det er en be­ty­de­lig Krf-po­li­ti­ker som nå trek­ker seg fra par­ti­et, og man­ge er spent på om utm mel­del­sen vil ha noen smitte­ef­fekt. Det er også blitt an­ty­det at Ha­rald Syn­nes kan bli lan­sert som topp­kan­di­dat på Sen­ter­par ter­par­ti­ets stor­tings­lis­te i Vest-ag­der. Men Sp-folk Fædre­lands­ven­nen har vært i kon­takt med med, me­ner en slik løs­ning er lite ak­tu­ell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.