FAKTA

Faedrelandsvennen - - VITEN -

Avi­ser

● Ver­dens elds­te avis skal være den ki­ne­sis­ke Tsing Pao – Kei­se­rens Ny­he­ter – som kom ut 400 før Kris­tus. Teks­ten ble skå­ret ut i tre­pla­ter og tryk­ket.

● Ver­dens elds­te tryk­te avis med løse ty­per er en­ten Re­la­tion i Stras­bourg el­ler Nie­uwe Tij­dinghe i An­twer­pen som kom ut i 1605.

● Nor­dens elds­te avis er svens­ke Or­di­na­ri Post Tij­de­ner fra 1645. Den he­ter nå Postoch In­ri­kes Tid­nin­gar og er ver­dens elds­te avis som fort­satt kom­mer ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.