Så stor er for­skjel­len på låne­ren­te­ne

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Fædre­lands­ven­nen har sjek­ket låne­ren­ta i al­le ban­ke­ne på Sør­lan­det. Sam­men­lik­nin­gen vi­ser at det er mu­lig å spa­re mye pen­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.