Vel­tet på E 18 – stakk fra ste­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

Til­hen­ge­ren med en Opel Vi­va­ro kasse­bil på be­gyn­te å ving­le fra side til side, og vel­tet på E 18. Sjå­fø­ren fikk pa­nikk og stakk fra ste­det i natt.

– Sjå­fø­ren fra Øst­lan­det har for­klart at han fikk angst og stakk fra ste­det, be­kref­ter ope­ra­sjons­le­der Au­dun Eide i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Sjå­fø­ren er 27 år og fra Øst­lan­det.

– Men han kom til­ba­ke og for­klar­te hva som var skjedd. Han er an­meldt for å ha kjørt uten gyl­dig fø­rer­kort for den­ne ty­pen bil, sier ope­ra­sjons­le­de­ren.

Sjå­fø­ren kjør­te en stør­re van, som kre­ver fø­rer­kort klas­se C (laste­bil). Det had­de ikke 27-årin­gen.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om uhel­let klok­ken 03.54 i natt. Det skjed­de ved star­ten på 100-sona på E 18 i øst­lig kjøre­ret­ning, like et­ter ned­kjø­rin­gen fra Ikea.

De­ler av vei­ba­nen ble sper­ret, og det var re­du­sert frem­kom­me­lig­het mens po­li­ti­et ryd­det opp og fikk til­kalt bil­ber­ger.

Like et­ter klok­ken seks i mor­ges meld­te po­li­ti­et at vei­en var åp­net for nor­mal tra­fikk igjen.

FOTO: PO­LI­TI­ET

På E 18 ved Dyre­par­ken vel­tet den­ne kasse­bi­len og til­hen­ge­ren den sto på. Sjå­fø­ren stakk fra ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.