Til­står vold­tekt av lille­bro­ren

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● En 20 år gam­mel mann til­sto og er­kjen­te straff­skyld for vold­tekt av bro­ren da retts­sa­ken mot ham star­tet man­dag mor­gen.

Man­nen har nek­tet straff­skyld helt fram til han un­der de inn­le­den­de fa­se­ne av retts­sa­ken i Ned­re Tele­mark ting­rett man­dag svar­te «ja» på dom­me­rens spørs­mål. 20-årin­gens for­sva­rer, ad­vo­kat Andreas Ny­haug, sa i ret­ten at til­stå­el­sen kom sent fre­dag kveld på hans kon­tor, iføl­ge Tele­marks­avi­sa.

– Han er der­for ikke av­hørt av po­li­ti­et om det­te, sa Ny­haug. Til­tal­te skal iføl­ge til­ta­len ha vold­tatt sin rundt ti år gam­le bror fle­re gan­ger gjen­nom et snaut halv­år vår­en og som­mer­en 2015 – kort tid et­ter at han og fa­mi­li­en kom til Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.