Klar til å star­te for­hand­lin­ge­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

EU har fått al­le for­ma­lia på plass og er nå klar til å star­te brexit­for­hand­lin­ge­ne. Men det kan fort­satt gå en må­neds tid før bri­te­ne kom­mer dil­ten­de.

EUS mi­nis­ter­råd ved­tok man­dag en be­slut­ning om for­melt å auto­ri­se­re åp­ning av for­hand­lin­ge­ne med Stor­bri­tan­nia.

Sam­ti­dig ble et for­hand­lings­man­dat ved­tatt, og Eu-kom­mi­sjo­nen ble of­fi­si­elt no­mi­nert som EUS for­hand­ler. Der­med er alt klap­pet og klart.

– Jeg me­ner vi er godt for­be­redt, og sam­hol­det mel­lom oss er be­mer­kel­ses­ver­dig, sier vise­stats­mi­nis­ter Louis Grech fra Mal­ta, som har for­mann­ska­pet i EU det­te halv­året.

– For EUS del kan for­hand­lin­ge­ne star­te nå, sier Grech.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.