Vil ikke gi fra seg do­ku­men­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Do­nald Trumps spar­ke­de sik­ker­hets­råd­gi­ver Michael Flynn vil ikke etter­kom­me an­mod­nin­gen om å gi fra seg do­ku­men­ter til Se­na­tets etter­ret­nings­ko­mi­té, iføl­ge AP.

Flynn på­be­ro­per seg ret­ten til å la være å vit­ne mot seg selv, det så­kal­te fem­te grunn­lovs­til­leg- get, opp­ly­ser en kilde med nær kjenn­skap til sa­ken til ny­hets­by­rå­et AP man­dag. Se­na­tets etter­ret­nings­ko­mi­té har stev­net Flynn og krevd at han må gi fra seg pri­va­te do­ku­men­ter som kan kas­te lys over grans­kin­gen av på­stan­de­ne om at Russ­land grep inn i fjor­årets valg­kamp for å på­vir­ke ut­fal­let av pre­si­dent­val­get.

Flynn måt­te trek­ke seg i fe­bru­ar et­ter av­slø­rin­ger om kon­takt med rus­sis­ke myn­dig­he­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.