– Hel­las vil få krise­ut­be­ta­ling

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tysk­lands fi­nans­mi­nis­ter Wolf­gang Schäub­le er sik­ker på at det blir opp­nådd enig­het om en av­ta­le som åp­ner for nye krise­ut­be­ta­lin­ger til Hel­las.

Schäub­le og hans frans­ke mot­part Bruno Le Mai­re møt­tes man­dag for­mid­dag i Berlin før de dro vi­de­re til Brussel for å møte fi- nan­s­mi­nist­re i euro­sone­lan­de­ne.

Beg­ge mi­nist­re­ne sa før av­rei­se til Brussel at de er sik­re på at det blir enig­het rundt en ny av­ta­le som åp­ner for nye krise­ut­be­ta­lin­ger til Hel­las.

– Det er vik­tig at en løs­ning leg­ges på bor­det og som kan be­ro­li­ge gre­ker­ne og selv­sagt også lan­dets kre­di­to­rer, sa Le Mai­re.

Schäub­le er også sik­ker på at en av­ta­le blir inn­gått.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.