FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

85 år

Har­ry Eke­land, Kris­tian­sand. Al­le vi som står deg nær her i li­vet vil tak­ke for ditt gode hu­mør, din var­me og in­klu­de­ren­de kjær­lig­het. Gra­tu­le­rer med da­gen fra al­le 17, og din kjæ­re kone Gerd.

30 år

Andreas Tøn­nes­sen Li­dahl, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 30-års­da­gen ver­dens bes­te kjæ­res­te, sam­bo­er, ekte­mann og pap­pa :-) Du ser minst like ung ut som du gjor­de for 10 år si­den ;-) Klem fra Char­lot­te, Ben­ja­min, Chris­ti­na, Lu­cas og Michael.

5 år

Ida And­ås Kol­stad, Birke­land.

Et stort hur­ra for den­ne jen­ta som fyl­ler 5 år 23. mai! Du er ei skik­ke­lig god­jen­te og ver­dens bes­te store­søs­ter. Klem fra Ton­je, mam­ma og pap­pa.

2 år

Mat­hias Aas Aa­nen­sen, Kris­tian­sand. Sol­strå­la vår fyl­te 2 år 22 mai. Gra­tu­le­rer med da­gen! Burs­dags­klem­mer fra Le­an­der, mam­ma og pap­pa.

1 år

Ju­lia Me­berg, Kris­tian­sand. Vår al­ler størs­te skatt og fan­tas­tis­ke jen­te blir 1 år i dag! Du er alt vi kun­ne drøm­me om og litt til - hver dag med deg er en sann gle­de! Stor klem fra mam­ma og pap­pa

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.