DØDSFALL

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Bjørg Bjar­tveit, Lin­des­nes om­sorgs­sen­ter, døde 13. mai. Be­gra­ves fra Vest­re grav­lunds ka­pell tirsdag

23. mai.

Jes Pe­ter Han­sen, Tvede­strand/ssa, døde 17. mai.

Be­gra­ves fra Dyp­våg kir­ke ons­dag 24. mai.

Es­ter Pe­der­sen, Tvede­strand, døde 18. mai. Be­gra

ves fra Holt kir­ke ons­dag 24. mai.

Da­ni­el Gun­der­sen, Aren­dal, døde 16. mai. Be­gra

ves fra Tre­fol­dig­hets­kir­ken fre­dag 26. mai.

Gerd Abra­ham­sen, Hes­nes­øy/ber­ge Gård, døde

20. mai. Be­gra­ves fra Fjæ­re kir­ke fre­dag 26. mai. As­laug Tofte­land, Lyng­dal, døde 20. mai, 71 år gam­mel. Be­gra­ves fra Lyng­dal kir­ke fre­dag 26. mai.

Borg­hild Rød­berg, Lin­des­nes om­sorgs­sen­ter, døde 17. mai, 87 år gam­mel. Be­gra­ves fra Val­le kir­ke fre­dag 26. mai.

Stein Pet­ter­sen, Moss, døde 10. mai. Urne­ned­set

tel­sen blir på His­øy kirke­gård.

Ar­ne Eide, Hom­bor, døde 15. mai. Be­gra­vel­sen vil

fore­gå i still­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.