50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

23. MAI 1967

●● Over 200 per­soner om­kom sann­syn­lig­vis i den vold­som­me bran­nen som ra­ser­te vare­hu­set In­no­va­tion i Brys­sel i går etter­mid­dag, ut­tal­te en re­pre­sen­tant for vare­hu­set tirsdag mor­gen. Det er hittil fun­net 13 døde og om­lag 200 and­re er savnet. Man reg­ner det som over­vei­en­de sann­syn­lig at de også er blitt flam­me­nes byt­te. De 200 sav­ne­de er både foror­ret­nin­gens per­so­nell og kun­der som var i for­ret­nin­gen da bran­nen brøt ut. – Vi fryk­ter for at an­tal­let om­kom­ne vil sti­ge, sa han. Man­ge av dem som m om­kom hop­pet i dø­den fra de øvers­te e eta­sje­ne da flam­me­ne slo opp. En­kel­te av of­re­ne var om­spent av flam­mer da de hop­pet fra vin­du­er høyt oppe. Fle­re falt på ta­ket av par­ker­te bi­ler i ga­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.