NYFØDT

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Kris­ti­ne og Mar­tin Mids­tue Fid­je, Grim­stad. 28. april kom lil­le Pe­der til ver­den på Aren­dal sykehus. Mam­ma og pap­pa er utro­lig stol­te av den fine gut­ten vår!

Ise­lin And­re­sen og Fredrik Has­le­rud, Kris­tian­sand. Våre to vak­re skat­ter kom til ver­den 21.02.17. Stol­te og lyk­ke­li­ge for­eld­re er Ise­lin og Fredrik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.