25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

23. MAI 1992

●● Klok­ken 10.30 i går for­mid­dag an­kom to ul­ver - hann og hunn - Kris­tian­sand Dyre­park et­ter en 12 ti­mers kjøre­tur fra Skå­ne Djur­gård i Sve­ri­ge. Klok­ken 12 var ul­ve­ne slup­pet løs i sitt nye re­vir, et 40 mål stor­tstor om­rå­de like ved Kar­de­mom­me By. Her er det lett at­komst både for rulle­stol og barne­vogn. Hå­pet er at de to ul­ve­ne, som beg­ge er født i fan­gen­skap, skal bli til en stør­re ulve­fa­mi­lie. Teo­re­tisk kan det kom­me et av­kom al­le­re­de nes­te år. Ulve­pa­ret vir­ket litt sluk­øret et­ter den lan­ge rei­sen. Ve­te­ri­nær Gunn Ho­len og parkle­der Han ErikE Jan­sen valg­te å kjø­re om nat­ten for at dy­re­ne ikke skul­le bli over­opp­he­tet un­der den lan­ge kjøre­tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.