QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva he­ter ho­ved­sta­den i In­do­ne­sia?

2. Hvem var vo­ka­list i Ge­ne­sis fra 1975 til 1996?

3. Hvem skrev teks­ten til ”Du ska få en dag i må­rå”?

4. Hva het Iran før det skif­tet navn i 1935?

5. Hva er kon­tra­fei?

6. Hvil­ken is­landsk ar­tist har bar­na Sind­ri og Ísadóra, og ga ut al­bu­met ”De­but” i 1993?

7. Hvem var Carl Barks?

8. Hvil­ken plante­fa­mi­lie til­hø­rer tu­sen­fryd?

9. Hva he­ter ho­ved­sta­den i den tys­ke del­sta­ten Sach­sen?

10. Hvil­ken kjent byg­ning har adres­se Grøn­lands­lei­ret 44 i Oslo?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.