Et hjem er dem man fyl­ler det med.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - ANN MAGRITT ARNLI

Det er det li­ten tvil om. For min del er det få ting som slår å in­vi­te­re gode ven­ner el­ler fa­mi­lie hjem til en mid­dag el­ler noe godt i glas­set. (Ide­elt sett beg­ge de­ler.) Et­ter sli­ke be­søk er det som om ener­gi­en til men­nes­ke­ne man er glad i, lig­ger igjen i veg­ge­ne i uke­vis et­ter­på, og selv om det kre­ver litt for­be­re­del­se å dis­ke opp med mid­dag til man­ge, har jeg ikke opp­levd en enes­te gang at det ikke har vært verdt et par-tre da­gers ar­beid i for­kant. Å se et men­nes­ke smi­le og kose seg i ditt eget hjem, å høre lat­te­ren og sam­ta­le­ne som går rundt bor­det. Å kun­ne ska­pe en god atmo­sfæ­re og få folk til å føle seg vel, det må være en av de flot­tes­te opp­ga­ver vi men­nes­ker har.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.