Følg Fløy – Start di­rek­te

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

● I kveld klok­ka 18.00 mø­tes Fløy og Start i and­re run­de i fot­ball-nm. Følg kam­pen di­rek­te og chat med vår re­por­ter. Etter kam­pen blir det in­ter­vju­er og ana­ly­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.