Slik er si­tua­sjo­nen i dag:

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KILDE: POST­NORD

● Gods fra Kris­tian­sand sam­les inn hele da­gen og le­ve­res til Post­nords ter­mi­nal. Der går det fem con­tai­ne­re med gods med to­get klok­ka 21.00 til Oslo. Det­te to­get bru­ker 8,5 ti­mer på rei­sen.

● Klok­ken 17.00 går den førs­te trai­le­ren fra Kris­tian­sand. Den bru­ker 4,5 ti­mer til Oslo. De­ret­ter sen­des det yt­ter­li­ge­re 11 con­tai­ne­re med bil ut­over kvel­den, hvor­av ni til Oslo, én til Stav­an­ger og én til Ber­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.