Støt­ter slutt ved 65 år

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Rag­ne Quin­te­ros er fyl­kes­le­der i Vest-ag­der Syke­plei­er­for­bund. Hun for­sva­rer reg­len om av­gang ved fyl­te 65 år.

– Det­te er et gode for de al­ler, al­ler fles­te, sier hun.

Quin­te­ros me­ner man­ge på del­tid er et langt stør­re problem enn al­ders­gren­sen når man snak- ker om hen­der nok til å møte eldre­bøl­gen.

– Fle­re sto­re stil­lin­ger er vik­tig. I dag går syke­plei­ere i ytre tje­nes­te ut av yr­ket når hun/han er 56 år i snitt. Kan vi få fle­re til å orke yr­ket til de er 65, er mye gjort, sier hun og for­sva­rer at folk må slut­te når de er 65.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.