34-årig bi­list ble målt til 112 km/t i 50-sone

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

Farts­gren­sen er nor­malt 100 km/t i Songe­fjell­tun­ne­len, men er re­du­sert til 50 km/t. Nå kan det van­ke feng­sels­straff for den 34-åri­ge bi­lis­ten.

– Han må nok be­la­ge seg på ube­tin­get feng­sel, sier po­liti­over­be­tjent Øystein Krog­stad i Utryk­nings­po­li­ti­et.

– Det var et til­fel­le for et par år si­den der en per­son ble tatt i 102 km/t i 50-so­nen. Men 112 km/t – i 50-so­nen – det har jeg ikke vært borti før, sier den er­far­ne Up-sje­fen.

– Hvis man har kjørt ras­ke­re enn 96 km/t i en 50-sone, vil det nor­malt bety ube­tin­get feng­sel. Så her er det nok en som må be­la­ge seg på å sne­kre noen pal­ler ja, be­mer­ker Krog­stad.

Fø­rer­kor­tet til man­nen ble be­slag­lagt på ste­det. Han ble tatt av en Up-pa­trul­je på E 18 i Songe­fjell­tun­ne­len, på mo­tor­vei­en mel­lom Lil­le­sand og Kris­tian­sand.

34-årin­gen ble målt til 112 km/t, 62 km/t over farts­gren­sen – langt over det dob­belte av til­lat has­tig­het, og langt over høy­es­te bøte­sats.

– For­hol­det er an­meldt, sier ope­ra­sjons­le­der Lars Hy­berg i Ag­der po­liti­dis­trikt. Ver­ken han el­ler Up-sjef Krog­stad vil ha noen for­me­ning om straffe­ut­må­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.