Dømt til sju års feng­sel for to vold­tek­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● En mann er dømt til sju års feng­sel for å ha vold­tatt en ten­årings­jen­te fra Hed­mar­ken og en ung kvin­ne fra Ber­gen.

Iføl­ge Ha­mar Ar­bei­der­blad stakk jen­ta fra Hed­mar­ken av fra fa­mi­li­en. I Fred­rik­stad kon­tak­tet hun en mann hun had­de truf­fet på Snapchat og som var vil­lig til å kjø­re hen­ne til Ha­mar. I ret­ten for­klar­te jen­ta at sam­ta­len i bi­len end­ret ka­rak­ter fra å være hyg­ge­lig til at man­nen ga ut­trykk for at han øns­ket sex med hen­ne, noe hun sa nei til. Han tru­et og slo jen­ta. Hun ble de­ret­ter vold­tatt i man­nens bil. Jen­ta tiet først om vold­tek­ten, men søk­te opp man­nen på net­tet og fikk kon­takt med en ung kvin­ne i Ber­gen som også hev­det at hun var blitt vold­tatt av man­nen. I po­liti­av­hør nektet han for å ha vært i kon­takt med de to, men i ret­ten inn­røm­met han at han had­de hatt sex med dem, men på­sto at det had­de vært fri­vil­lig. I til­legg til feng­sels­dom­men er man­nen dømt til å be­ta­le 200.000 kro­ner i opp­reis­ning til jen­ta fra Hed­mar­ken og 150.000 kro­ner til den unge kvin­nen fra Ber­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.