Fik­ser opp vei

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Vei­ve­se­net vil fram mot slut­ten av juni dri­ve ved­li­ke­holds­ar­beid på fyl­kes­vei 405 mel­lom Om­dal Sag og Ve­gus­dal.

Sør for Vatne­strøm er vei­en svært slitt etter alle vogn­to­ge­ne som kjø­rer til og fra Voss vann­fab­rikk. I slut­ten av juni blir det ny as­falt. Vei­en pre­ges i dag av tele­hiv, sprek­ker og tet­te stikk­ren­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.