Åtte­åring blant of­re­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En åtte­åring er blant de drep­te i ter­ror­an­gre­pet i Man­ches­ter. Blant de så­re­de er det tolv barn un­der 16 år, opp­ly­ser am­bu­lanse­ar­bei­de­re.

Det førs­te of­fe­ret for ter­ror­ak­sjo­nen ble navn­gitt tirs­dag, en 18 år gam­mel stu­dent fra Lan­cash­i­re.

Ge­or­gi­na Cal­lan­der stu­der­te helse- og so­sial­fag ved Runs­haw Col­le­ge i Ley­land, og det var sko­len som «med stor sorg» of­fent­lig­gjor­de nav­net hen­nes.

Like etter kom mel­din­gen om at åtte år gam­le Saf­fie Ro­se Rous­sos også var blant de drep­te. Rek­to­ren ved sko­len hun gikk på i Lan­cash­i­re, sier at mel­din­gen kom som et sjokk. – Saf­fie var rett og slett ei ny­de­lig jen­te på alle mu­li­ge må­ter, sier rek­to­ren Chris Up­ton.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.