Over 440 drept i ter­ror-an­grep i Euro­pa si­den ja­nu­ar 2015

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Po­li­ti­et opp­ly­ser at de an­ser eks­plo­sjo­nen i Man­ches­ter som en ter­ror­hand­ling. Det vil i så fall bli den sis­te av en lang rek­ke ter­ror­an­grep som har rys­tet Euro­pa de sis­te to åre­ne. Si­den star­ten av 2015 har over 440 men­nes­ker blitt drept i ter­ror­an­grep på det euro­pe­is­ke kon­ti­nen­tet. Det har vært en ty­de­lig øk­ning i an­tal­let drep­te i sli­ke an­grep de sis­te åre­ne. Det skjer etter at det var en tid­li­ge­re kraf­tig ned­gang på 90-tal­let, etter fle­re år med svært man­ge ter­rordrep­te i Vest-euro­pa.

FOTO: NTB SCANPIX

Sto­re po­liti­styr­ker ryk­ket ut til det som iføl­ge po­li­ti­et var et ter­ror­an­grep i Man­ches­ter Are­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.