– On­de ta­pe­re står bak ter­ror

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– On­de ta­pe­re står bak ter­ror­an­gre­pet i Man­ches­ter, ut­ta­ler USAS pre­si­dent Do­nald Trump. Han sen­der sine kon­do­lan­ser til de på­rø­ren­de.

– Mi­ne dy­pes­te kon­do­lan­ser går til dem som er be­rørt av det­te ter­ror­an­gre­pet. Man­ge ble drept. Vi står i so­li­da­ri­tet med det bri­tis­ke folk, sa Trump på en pres- se­kon­fe­ran­se i Betlehem tirs­dag for­mid­dag.

– Så man­ge unge, vak­re og uskyl­di­ge men­nes­ker er øde­lagt av on­de ta­pe­re. Jeg vil ikke kal­le dem monst­re, for­di de vil like den be­skri­vel­sen. De vil sy­nes det er et bra navn. Jeg vil fra nå av kal­le dem ta­pe­re, for­di det er det de er. De er ta­pe­re, sa Trump.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.