33

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

MIL­LIO­NER

Vol­ks­wa­gen Golf er nå pro­du­sert si­den den ble lan­sert førs­te gang. In­gen bil­mo­del­ler kan måle seg med Golf når det gjel­der po­pu­la­ri­tet. I Norge har den vært klart mest solg­te bil­mo­dell i en år­rek­ke. Den to­ta­le pro­duk­sjo­nen av for­skjel­li­ge Golf-mo­del­ler pas­ser­te ny­lig 33.333.333 ek­semp­la­rer, alt­så 33 mil­lio­ner nye Golf fra den tys­ke pro­du­sen­ten, skri­ver nett­ste­det broom.no. I Norge fort­set­ter det gode Golf-sal­get, og bi­len blir helt klart mest solgt også i år. I dis­se da­ger er det også lan­sert en opp­da­tert e-golf med leng­re rekke­vid­de.

TOR MJAALAND

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.