Bil­bran­sjen god på kunde­til­freds­het

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Bil­bran­sjen står åpen­bart sterkt i nors­ke bil­kun­ders øyne. Ny­lig inn­tok Vol­vo andre­plas­sen på om­døm­me­top­pen, bare slått av Vin­mono­po­let. Nå er Vol­vo Cars på tredje­plass i kunde­til­freds­het, iføl­ge Norsk Kunde­baro­me­ter 2017. Det­te er Vol­vo Cars beste re­sul­tat i må­lin­gens his­to­rie. Hele tre bil­mer­ker, Toyo­ta og BMW i til­legg til Vol­vo, er blant de ti beste i Norsk Kunde­baro­me­ter, som gjør bil­bran­sjen til vin­ner i årets un­der­sø­kel­se.

TOR MJAALAND

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.