10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

24. MAI 2007

●● Tre sje­fer i CJV E18 har fått spar­ken etter mis­nøye fra sty­ret. En ung tys­ker er kom­met fra Sai­gon til Lil­le­sand for å få vei­pro­sjek­tet Grim­stad-kris­tian­sand til­ba­ke på skin­ner. In­ter­ne gnis­nin­ger, Meis­ter-tab­ber og ne­ga­tiv om­ta­le er bak­grun­nen for at Cjv-sty­ret tirs­dag ved­tok å spar­ke pro­sjekt­di­rek­tø­ren, vise­pro­sjekt­di­rek­tø­ren og pro­duk­sjons­di­rek­tø­ren. – Or­ga­ni­sa­sjo­nen treng­te smø­ring. Jeg skal brin­ge ol­jen som skal gjø­re or­ga­ni­sa­sjo­nen mer vel­fun­ge­ren­de, sier 33 år gam­le jan Tork­la som er den nye pro­sjekt­di­rek­tø­ren. Det førs­te han gjor­de var å fjer­ne den tys­ke en­tre­pre­nø­ren Rein­hold Meis­ter fra an­leg­get i Ur­da­len og over­late stein­hau­gen til en norsk en­tre­pre­nør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.