El-pine.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - HEN­RIK IHME

Slutt på at elsyk­kel er lat­skap, sto det å lese i avi­sen for­le­den. Mu­lig det, men det mot­sat­te av lat­skap må være å syk­le på en de­fekt elsyk­kel. Som ikke er noe an­net enn en eks­t­ra tung syk­kel. Nær­mest umu­lig å trå opp en bak­ke. Det gjør jeg om da­gen, etter at me­tall­hau­gen slut­tet å vir­ke. Så fra å fyke for­bi alle and­re i kapp­lø­pet hjem fra jobb, sli­ter jeg meg nå opp Øs­ter­vei­en som en idiot. På en strøm­løs elsyk­kel. Det må jo være top­pen av iro­ni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.