Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Slik kan Kvad­ra­tu­ren bli uten gate­par­ke­ring

● Nes­te år star­ter stor­stilt fjer­ning av gate­par­ke­rings­plas­ser i Kvad­ra­tu­ren, to­talt 440 i lø­pet av fem år. Se il­lust­ra­sjo­ner av hvor­dan sen­trum da kan bli se­en­de ut.

Én dag igjen

I mor­gen er det en stor idretts­dag i lands­de­len. Få sis­te nytt foran lo­kal­opp­gjø­ret Start-jerv og syk­kel­rit­tet Co­lor Li­ne Tour på fvn.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.