Må bed­re for­hol­de­ne ved brann­sta­sjo­nen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

●● Ar­beids­til­sy­net har på­lagt Byg­land kom­mu­ne å bed­re for­hol­de­ne ved brann­sta­sjo­nen. Lo­ka­le­ne lei­es av pri­va­te. Ar­beids­til­sy­net har spe­si­elt inn­ven­din­ger til gar­de­robe­an­legg og ven­ti­la­sjon. I øye­blik­ket er det kun brann­sta­sjo­nen i Byk­le av alle sta­sjo­ne­ne i Se­tes­dal som er god­kjent. I Ev­je og Horn­nes er om­byg­ging på gang. Råd­man­nen i Byg­land vars­ler nå po­li­ti­ker­ne om at det også i Byg­land må på­reg­nes en del eks­tra ut­gif­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.