Rund­kjø­ring på Skar­pen­gland

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

●● Det har tatt nes­ten ti år, men nå lig­ger re­gu­le­rings­pla­nen for Skar­pen­gland an til å bli ved­tatt. Det leg­ges opp til en mas­siv ut­byg­ging av lei­lig­he­ter og næ­rings­virk­someh­ten. Pla­nen stop­pet opp for et par år si­den grun­net uenig­het med vei­ve­se­net om rund­kjø­ring på Riks­vei 9. Nå er det enig­het om at rund­kjø­ring kan byg­ges.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.