R bi­ler

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

ÅPENT FOR PUBLIKUM

Det er alt­så treff i hel­ga. Og mel­lom klok­ken 11 og 18 alle da­ger er det åpent for publikum som vil kom­me og kik­ke. Lør­dag etter­mid­dag er det kon­sert i om­rå­det.

Høyde­punk­tet kom­mer nok lør­dag klok­ken 14 med crui­sing til Lil­le­sand og Shell-sta­sjo­nen til Ting­sa­ker i Lil­le­sand.

– Det blir et flott syn, me­ner Tor­finn Sode­fjed.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Ma­le­ne Han­sen kom seg ak­ku­rat in­nen­for por­ten da mo­to­ren til hen­ne Chev­ro­let Ca­ma­ro hos­tet og ble taus. Så hun måt­te star­te tref­fet med å mek­king.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.