Span­jol (36) had­de svel­get 28 pak­ker ko­kain

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

10. mars ble en 36 år gam­mel span­jol tatt på Kje­vik med 600 gram ko­kain som han had­de svel­get.

– Man­nen had­de svel­get 28 pak­ker med ko­kain, for­tel­ler kon­tor­sjef Hel­ge Brei­lid i Toll­re­gion SørNor­ge til NRK Sørlandet.

Man­nen kom med kvelds­fly­et til Kris­tian­sand fra Ams­ter­dam 10. mars i år.

– Ved nær­me­re un­der­sø­kel­se fant vi to pak­ker med noe gjemt i man­nens tru­se, sier Brei­lid til NRK Sørlandet.

Span­jo­len ble tatt med til syke­hu­set i Kris­tian­sand for rønt­gen­fo­to­gra­fe­ring. Den­ne av­slør­te frem­med­le­ge­mer i mage og ende­tarm.

Re­sul­ta­tet ble 600 gram ko­kain for­delt på 28 pak­ker som var 4,5 cm lan­ge.

Po­li­ti og toll­ve­sen har ikke fun­net ut hvem som skul­le mot­ta stof­fet.

FOTO: TOLLVESENET

Span­jo­len ble tatt med 28 pak­ker med til sam­men 600 gram ko­kain, som han had­de svel­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.