Mis­tenkt for pro­mille­kjø­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CONNIE BENTZRUD

Tre menn på 18, 19 og 21 år, er mis­tenkt for pro­mille­kjø­ring etter å ha kjørt ut­for vei­en på Rv 9 ved Strai tors­dag mor­gen.

– Vi fikk mel­ding om ulyk­ken 06.30. Bil­fø­rer kjør­te blant an­net ned en lykte­stol­pe og i job­ber nå med å fin­ne ut av hele hen­del­ses­for­lø­pet, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le- der Eivind For­moe i Ag­der po­liti­dis­trikt.

For po­li­ti­et viss­te da ikke hvem av de tre som kjør­te bi­len, men man­nen de mis­ten­ker er også an­meldt for å ha kjørt uten gyl­dig fø­rer­kort. De tre men­ne­ne som skal ha vært i bi­len ble kjørt til lege­vakt for kon­troll.

– De skal ikke ha kom­met al­vor­lig til ska­de, sier ope­ra­sjons­le­der Au­dun Eide.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.