Fak­ta

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Da­ni­el Mari­nas

● Si­vil­sta­tus: Kjæ­res­te

● Bo­sted: Søm i Kris­tian­sand

● Yr­ke: Dag­lig leder i Kris­tian­sand Cykle­klubb

● Ak­tu­ell: Har over­ord­net an­svar for syk­kel­rit­tet Co­lor Li­ne Tour, som ar­ran­ge­res av Kris­tian­sand Cykle­klubb. Rit­tet går fra Kris­tian­sand til Hov­den lør­dag 27. mai.

● Er på­meldt i pul­jen som skal syk­le på 6,5 ti­mer til Hov­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.