Fak­ta

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Tre hack­er-ty­per HACKTIVISTENE:

Hack­ti­vis­ten har kan­skje edle hen­sik­ter og hack­er en be­drift el­ler or­ga­ni­sa­sjon for å blott­leg­ge kor­rup­sjon el­ler makt­mis­bruk.

DE CYBERKRIMINELLE:

Går etter ban­ker, be­drif­ter og pri­vat­per­soner, og bru­ker en my­ria­de av tek­nik­ker for å be­ri­ke seg selv.

SCRIPT-KIDDIES:

Ofte unge men­nes­ker som kje­der seg og får litt spen­ning i hver­da­gen via hobby-hack­ing.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.