FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

80 år

Mag­nar Fjeld­vær, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen, bes­ten, pap­pa og svi­ger­far. Kjek­ke­re, klo­ke­re og var­me­re mann fin­nes ei!!! Vi er vel­dig glad i deg! Klem­mer fra Li­ne og Lot­te, Te­re­se og Turid, Knut Olav og Eivind.

4 år

Ma­ri Lin­nea Tha­rald­sen, Kris­tian­sand. Vi øns­ker å gra­tu­le­re vårt kjæ­re barne­barn Ma­ri Lin­nea Ta­rald­sen på Tut­la­mo­en som fyl­ler 4 år 26. mai. Du er ei her­lig jen­te. Hil­sen beste­mor og beste­far i Vennesla.

50 år

Sig­ne Tallak­sen, Kris­tian­sand. Hur­ra for vår om­sorgs­ful­le, spre­ke og flot­te kone og mam­ma som fyl­ler 50 år i dag! Vi er inn­ma­ri glad i deg, og gle­der oss til fei­ring i au­gust! Man­ge klem­mer fra man­nen din og bar­na dine.

4 år

Ma­ri Lin­nea Tha­rald­sen, Kris­tian­sand. Vi vil sen­de en hil­sen til Ma­ri som fyl­ler 4 år idag. Hå­per du får en fin dag med mas­se kake! Du er ei kjempe­søt jen­te, og vi er vel­dig glad i deg! Mas­se klem­mer fra far­mor og far­far.

50 år

Mar­tin Hau­ge, Kris­tian­sand. Grat­tis med da­gen!!!! Tenk det! 50 år al­le­re­de. Så ser du ikke ut til å være en dag over 38. Måt­te sei­le­ne bli fylt med vind og ma­gen med ka­ge. God burs­dag!

4 år

Mat­hias Espe­gren Mjå­land, Ive­land. Hipp hur­ra for god­gut­ten vår som fyl­ler 4 år! Du er en om­sorgs­full og blid gutt som vi alle er vel­dig glad i! Man­ge klem­mer fra Gab­ri­el, Kas­per, mam­ma og pap­pa.

8 år

Wil­liam Birke­land Salve­sen, Songdalen. Su­per­snil­le og su­per­kule Wil­liam blir 8 år. Du er fa­mi­li­ens smar­te han­dy­man og helt rå på BMX-EN. Vi øns­ker deg en su­per burs­dag. Vi er ve­e­e­el­dig glad i deg, kom­pis!

3 år

Mack Must­ovic, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­re med 3-års­da­gen kjæ­re Mack! Vi øns­ker deg alt det bes­te i li­vet mas­se lyk­ke og gle­de. Vi els­ker deg! Hil­sen pap­pa, mam­ma, Ta­ra, Am­mar, Na­na og De­do.

5 år

Lars Brans­dal Aa­non­sen, Vennesla. Vår tøf­fe, snil­le og gode Lars fyl­ler 5 år i dag! Hipp hur­ra og gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen din som du har ven­tet len­ge på! Vi er su­per­glad i deg! Stor klem fra Mar­tin, pap­pa og mam­ma.

1 år

Mar­kus Fa­ger­vik, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 1-års­da­gen til vår gode glad­gutt. Hå­per du får en fin fei­ring. Vi er så stol­te og glad i deg. Burs­dags­klem fra mam­ma og pap­pa.

5 år

Eli­da Lis­le­vand Vik, Far­sund. Gra­tu­le­rer så mye til den gode jen­ta, Eli­da Lis­le­vand Vik i Spind, som fyl­ler fem år den 26. mai. Mas­se hil­se­ner fra tan­te, besta og bes­ten på Sol­berg i Kons­mo.

5 år

Au­gust Wie, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for den­ne bli­de og flot­te gut­ten som fyl­ler 5 år 26. mai. Vi er kjempe­glad i deg. Hil­sen fra beste­for­eld­re og res­ten av fa­mi­li­en.

5 år

Au­gust Wie, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Au­gust, som fyl­ler 5 år i dag, fre­dag 26. mai. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage Bispe­gra.

4 år

Oda Kva­re­nes Nat­vig, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 4 år fre­dag den 26. mai. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

4 år

Wil­liam Ham­stad Tand­berg, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mas­se med 4-års­da­gen til vår lil­le gle­des­spre­der! Vi er uen­de­lig gla­de i deg! Stor burs­dags­klem fra mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.