PAR I HJERTER

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

An­ni­ka Klung­land og Mag­nus A. Berg, Kris­tian­sand. Vi gif­ter oss i Od­der­nes kir­ke 27.05.17. Ven­ner og kjen­te er vel­kom­men til viel­sen klok­ken 14.15. Fes­ten blir på Strand ho­tel Fe­vik. Vi gle­der oss.

Sil­je To­net­te Flo­dquist og Tom Stef­fen Thom­sen, Flekkefjord. Vi gif­ter oss lør­dag 27. mai i Hid­ra kir­ke kl. 12.00.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.