QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva er mo­ti­vet på Lil­le­ham­mers by­vå­pen?

2. Hvem skrev ”Alice i even­tyr­land”?

3. Hvil­ket års­tall er til nå det sis­te som kun­ne skri­ves opp ned og li­ke­vel bli det sam­me?

4. I hvil­ket av Ib­sens skue­spill opp­trer Osvald Al­ving?

5. Hvor man­ge gram karbo­hy­dra­ter er det i 100 gram suk­ker?

6. Hva slags kjæle­dyr plei­er tra­di­sjo­nelt sett hek­ser å ha?

7. Hvem ble kalt «Scor­se­ses nye De Niro» etter sin inn­sats i ”Gangs of New York”, ”The Avia­tor” og ”The De­par­ted”?

8. Hva het lege­kuns­tens gud­in­ne i nor­røn my­to­lo­gi?

9. Hvor ar­ran­ge­res Danse­band­fes­ti­va­len hvert år i juli?

10. Hvil­ken tegne­se­rie­fi­gur kal­ler seg “Wal­ker” når han går rundt som et van­lig men­nes­ke?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.