Fat­tig trøst.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - ARILD SANDVIK

Når dere le­ser det­te er det mye mu­lig at dere gjør det med litt sol­brent hud, etter gårs­da­gen som vel var årets fi­nes­te så langt. For en­de­lig kom som­mer­en, og etter det som for meg for­ton­te seg som ti­de­nes lengs­te vin­ter, var det så van­vit­tig etter­leng­tet. Men ikke alle fikk nyte strå­le­ne fra oven. Noen må hol­de hju­le­ne i gang i konge­ri­ket. I går var jeg en av dem. Men som en tid­li­ge­re kol­le­ga en gang sa: «Dere skal bare være glad dere har jobb». Og det er fak­tisk sant. Men ak­ku­rat i går var det en fat­tig trøst der jeg satt in­nen­dørs og tit­tet ut på god­væ­ret. Det hjalp hel­dig­vis litt da en ute­gå­en­de re­por­ter kom inn og sa: «Det blås­te litt fra nord­øst». Takk og lov!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.