Brann i kjøk­ken i ene­bo­lig

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODD­VAR EIDE

Ved mid­natt natt til fre­dag brøt det ut brann i en ene­bo­lig i Er­k­lev­ve­gen i Ven­ne­sla.

In­gen per­soner kom til ska­de og brann­ve­se­net fikk raskt kon­troll over bran­nen. Bo­li­gen ble raskt gjen­nom­søkt av røyk­dyk­ke­re, uten at det var and­re per­soner i hu­set.

Bran­nen skal ha vært i kjøk­ke- net i hu­set, og ble meldt et mi­nutt over mid­natt.

– In­gen syn­li­ge flam­mer, mye røyk, meld­te po­li­ti­ets ope­ra­sjons­sen­tral da brann­ve­se­net gikk inn i byg­get få mi­nut­ter etter­på.

En halv time sei­ne­re meld­te brann­ve­se­net at de had­de kon­troll på bran­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.