FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Handel i kom­mu­ne­ne på Sør­lan­det

● Kro­ner om­satt pr. inn­byg­ger. Sta­ti­stik­ken er vare­han­del unn­tatt ben­sin og bil.

● Tal­le­ne vi­ser at Lyng­dal og Ev­je er de to størs­te han­dels­bas­tio­ne­ne uten­for by­ene. Åm­li og Song­da­len lig­ger høyt grun­net sto­re nett­han­del-be­drif­ter. Gjer­stad pre­ges av sen­te­ret på Broke­lands­heia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.