Ny lens­mann

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EI­VIND KRISTENSEN OG JAN ODD­VAR EIDE

Per Juell Lar­sen (52) fra Aren­dal er an­satt som ny lens­mann i Søg­ne og Song­da­len.

Per Juell Lar­sen (52) har tak­ket ja til å bli ny lens­mann i Søg­ne og Song­da­len lens­manns­dis­trikt. Han over­tar etter Ter­je Pedersen som blir pen­sjo­nist. Juell Lar­sen star­ter i job­ben etter som­mer­fe­rien, mel­der Ag­der po­liti­dis­trikt i en presse­mel­ding.

Som Fædre­lands­ven­nen skrev man­dag, var aren­da­lit­ten inn­stilt som num­mer én til job­ben.

Juell Lar­sen er for ti­den an­satt som sek­sjons­sjef hos Nams­man­nen i Aren­dal. Han har tid­li­ge­re vært lens­mann i 14 år i Fro­land og i Tele­mark.

– Jeg gleder meg til å be­gyn­ne i job­ben. Vi er in­ne i en spen­nen­de tid i po­li­ti­et der vi skal ta i bruk nye ar­beids­verk­tøy og nye må­ter å job­be på. Det trig­ger meg å være med på ut­vik­lin­gen av po­liti­tje­nes­ten i Ag­der po­liti­dis­trikt, sier Juell Lar­sen i presse­mel­din­gen.

De øv­ri­ge sø­ker­ne til stil­lin­gen var:

Ter­je Er­klev (46), Kris­tian­sand. Jor­unn Hæ­stad (42), Lil­le­sand. Lok­man No­mat (27), Lar­vik. Mor­ten Se­vald­son Næss (37), Re­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.