– USA tar an­svar for Manchester-lek­ka­sje

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

USAS uten­riks­mi­nis­ter Rex Til­ler­son sier USA tar det ful­le og hele an­sva­ret for lek­ka­sje­ne av etter­forsk­nings­ma­te­ria­le etter Manchester-terroren.

Til­ler­son er i Lon­don der han skal møte den bri­tis­ke uten­riks­mi­nis­te­ren Bo­ris John­son. De to skal dis­ku­te­re kam­pen mot ter- ror og and­re uten­riks­po­li­tis­ke spørs­mål.

Etter mø­tet med John­son sier Til­ler­son at Washing­ton be­kla­ger lek­ka­sje­ne av kon­fi­den­si­elt etter­forsk­nings­ma­te­ria­le, blant an­net fo­to­gra­fi­er som har vært gjen­gitt i New York Ti­mes.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.