An­grep mot krist­ne i Egypt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

26 men­nes­ker er drept og 25 er så­ret i et an­grep mot en buss med kop­tis­ke krist­ne i Egypt fre­dag, opp­ly­ser myn­dig­he­te­ne.

Bus­sen var på vei til St. Sa­mu­el­klos­te­ret nær byen Mi­nya, 250 kilo­me­ter sør for Kairo, da den ble an­gre­pet av 8–10 menn iført mi­li­tær­uni­for­mer.

26 men­nes­ker er be­kref­tet drept og 25 er så­ret i an­gre­pet, opp­ly­ser helse­de­par­te­men­tets tals­mann Kha­led Mega­hed.

– An­gri­per­ne bruk­te auto­mat­vå­pen, sier gu­ver­nø­ren i Mi­nya, Es­sam el-be­da­wi.

In­gen har tatt på seg skyl­den for an­gre­pet, som kom rett før lan­dets mus­lims­ke ma­jo­ri­tet inn­le­der faste­må­ne­den ra­ma­dan.

Det bor 10 mil­lio­ner kop­te­re i Egypt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.