14,8

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

MIL­LI­AR­DER

kro­ner var inn­tek­te­ne fra norsk sok­kel for olje­sel­ska­pet Co­no­cop­hi­lips i fjor. Der­med har inn­tek­te­ne falt med knap­pe 10 mil­li­ar­der på to år. I 2014 var til­sva­ren­de tall 24,6 mil­li­ar­der, mens det i 2015 ble 17,9 mil­li­ar­der kro­ner, skri­ver Sys­la.no. Re­sul­tat før skatt var nes­ten 70 pro­sent la­ve­re i 2016 enn året før. Sel­ska­pet har li­ke­vel in­gen pla­ner om å sel­ge seg ut av norsk sok­kel. År­sa­ken til fal­let er den lave olje­pri­sen. I fjor fikk sel­ska­pet i snitt 43,50 dol­lar per fat olje det solg­te, ned fra 97,4 dol­lar per fat i 2014. Fal­len­de inn­tek­ter ga seg også ut­slag på sel­ska­pets bunn­lin­je. Re­sul­ta­tet før skatt ble 1,2 mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.