323

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

MIL­LIO­NER

kro­ner. Så mye har Skatteetaten sendt ut i tvangs­mulk­ter til næ­rings­dri­ven­de som slur­ver med å le­ve­re inn lov­på­lag­te opp­lys­nin­ger. – Det er et opp­sikts­vek­ken­de stort be­løp, sier skatte­ad­vo­kat Per-ole Heg­dahl til avi­sen. Straf­fen for å le­ve­re næ­rings­selv­an­gi­vel­sen for sent var i fjor kun på 200 kro­ner. De nye reg­le­ne gir Skatteetaten rett til å ileg­ge tvangs­mulkt med 524 kro­ner per dag, be­gren­set opp­ad til 52.450 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.