25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. mai 1992

● Uten­riksm Uten­riks­mi­nis­ter Thor­vald Stol­ten­berg trakk fram sin be­røm­te pak­ke Dent for å for­sva­re norsk med­lem­skapm i EF. Det­te skjed­de un­der et fore­drag på ADH i Kris­tian­sand i går, hvor den po­pu­læ­re po­li­ti­ke­ren kom di­rek­te fra mø­ter med Ef-top­per i Brüs­sel. – Den­ne pak­ken pro­du­se­res i sju for­skjel­li­ge, euro­pe­is­ke la land, i Nor­ge pro­du­se­res fak­tisk ba­re en ting - nem­lig den røde lap­pen som hold hol­der lok­ket igjen, sa Stol­ten­berg. Det­te il­lu il­lust­re­rer, me­ner uten­riks­mi­nis­te­ren, hvor av av­hen­gi­ge de euro­pe­is­ke lan­de­ne al­le­re­de er av hver­and­re, og at sjøl­råde­ret­ten i den be­tyd­nin­ge be­tyd­nin­gen som vi bruk­te for noen år til­ba­ke, er en saga b blott.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.