50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. mai 1967

● – Bys­ten er den vak­res­te le­gems­de­len kvin­nen har, så hvor­for skal de ikke vise den fram? spør natt­klubb­ei­e­ren som har åp­net Lon­dons førs­te etab­lis­se­ment med ser­ve­rings­da­mer i kjo­ler uten over­del. Det er Ba­ron Pau­lo Do­me­ni­co In­ga di Cu­fa­lo o som har åp åp­net klub­ben. Han er fra Si­ci­lia, mens hov­mes­te­ren Joseph Gan­zi er fra Pa­ler­mo. «La Ca­ret­ta» lig­ger na­tur­lig­vis midt i Soho, Lon­dons syn­di­ge kvar­tal. Samt­li­ge ser­ve­rings­da­mer hev­der at de tok job­benn på grunn av gode inn­tek­ter. Med tips ps kan det bli 1000 kro­ner uka, og det sy­nes de at de kan vise fram litt av hvert for. Ba­ro­nen har stren­ge reg­ler for med­lem­me­ne av klub­ben. De må ikke be­rø­re ser­ve­rings­da­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.